Åbo Akademin kokoelmat (TUR-A)

Åbo Akademi ja Turun yliopisto solmivat vuonna 2000 sopimuksen, jolla Akademin noin 230 000 näytteen kasvikokoelma siirtyi kasvimuseon tiloihin. Sopimuksen mukaisesti Akademi tarjoaa kokoelman kunnostamiseen ja tiedostointiin tarvittavan työvoiman ja museoteknisen materiaalin. Kasvimuseo vastaa kokoelman säilymisestä, hallinnoimisesta, järjestyksestä ja sen käytöstä tieteelliseen ja muuhun tutkimukseen. Vanhan ja arvokkaan aineiston pelastaminen tieteen käyttöön on työlästä ja työvoimavaltaista, mutta sen lopputuloksena näytetiedot siirtyvät muiden museokokoelmien tavoin löydettäviksi Suomen lajitietokeskuksen tietokantoihin.

Kokoelman omistaa edelleen Stiftelsen för Åbo Akademi, vaikka se on Turun yliopiston kasvimuseon hallinnoima. Justus Montellin reippaasti yli 100 000 kasvinäytettä käsittävä aineisto muodostaa kokoelman pääosan. Se on laajin pohjoismainen kasvien yksityiskokoelma. Kokoelmassa on myös hyvin runsaasti kasvinäytteitä Suomen ulkopuolelta, varsinkin Ruotsista. Osakokoelmista erityisesti sienikokoelma karttuu edelleen aktiivisesti.