Åbo Akademis samlingar (TUR-A)

Åbo Akademi och Åbo Universitet ingick år 2000 ett avtal om att Åbo Akademis ca 230 000 exemplar stora samling flyttas till Botaniska museets utrymmen. Enligt avtalet erbjuder Åbo Akademi personal och museitekniskt material för att sköta om samlingarna. Botaniska museet svarar för förvaring, förvaltning och för vetenskapligt arbete som anknyter till samlingen. Att rädda en gammal och värdefull samling för vetenskaplig forskning är arbetskrävande men slutresultatet är att uppgifterna om samlingen finns att hitta i Finlands artdatabas.

Samlingarna ägs fortfarande av Stiftelsen för Åbo Akademi även om de förvaltas av Botaniska museet. Justus Montells samling på dryga 100 000 exemplar utgör huvuddelen av samlingarna. Den är också den mest omfattande samling av nordiska växter som gjorts av en privatperson. Samlingarna innehåller även rejält med exemplar med härstamning från utlandet, speciellt från Sverige. Av delsamlingarna växer speciellt svampsamlingen fortfarande aktivt.