Matkustus Brasiliassa

Vainion tutkimusmatka Brasiliaan 1885

Vainion merkittävin ulkomaille suuntautunut tutkimusmatka alkoi vuonna 1884, jolloin hän ensin kiersi eurooppalaisia herbaarioita ja lopulta vuonna 1885 vietti kolme kuukautta Brasiliassa. Brasiliassa hän keräsi näytteitä erityisesti Caraçan luostarin alueella ja lähistöllä, Minas Geraisin osavaltiossa, mutta teki merkittäviä keräyksiä myös Rio de Janeiron ympäristössä sekä näiden kohteiden välissä. Tärkeimpänä keräyskohteena olivat luonnollisesti jäkälät, mutta jäkälien ohessa Vainio keräsi myös putkilokasvikokoelman, jota ollaan paraikaa digitoimassa ja inventoimassa. Vaino julkaisi matkaansa pohjautuvan kuvauksen Brasilian luonnosta ja kansoista vuonna 1888 (Matkustus Brasiliassa. Kuvaus luonnosta ja kansoista Brasiliassa. K.E. Holm. Helsinki). 

Vuonna 1997 kansainvälinen jäkälätieteen yhdistys (IAL – International Association for Lichenology) piti Re-collecting Vainio -symposiumin Caraçan luostarissa. Turun yliopistolta symposiumiin osallistuivat Soili Stenroos ja Jaakko Hyvönen.