Zoologiska museet

Zoologiska museet

Åbo Universitets Zoologiska museum upprätthåller och utvecklar Finlands näst största naturhistoriska samlingar som totalt innefattar cirka fyra miljoner exemplar. Samlingarna härstammar från 1800-talets början till nutid. Förutom våra egna samlingar så förvaltas även Åbo Akademis zoologiska samlingar i våra utrymmen och forskning relaterade till dem görs i samarbete mellan universiteten. Det Naturhistoriska museets huvuduppgifter är forskning och undervisning baserad på samlingarna och biologiskt fältarbete. Våra viktigaste forskningsområden är taxonomi, systematik och biogeografi. Forskningen sker mångsidigt genom fältarbete, under mikroskop och i vårt molekylärlaboratorium.

Forskningen i biologisk mångfald har en överraskande lång historia i Åbo. Den moderna taxonomin fick sin början från Carl von Linnés (1707-1778) arbete med klassificeringen av djur- och växtrikena. I Åbo började studierna i artmångfald under samma period i och med att Isaac Uddman (1731-1778) doktorerade inom medicin år 1753. Uddman nämnde i förordet till sin avhandling att mängden arter av insekter i Åboregionen uppgick till 1200 (!). Fyra år efter att han doktorerat flyttade Isaac till Uppsala för att fortsätta sina studier under Linné.

Kungliga akademin i Åbo hade alltså redan under ett tidigt skede länkar till den internationella forskningen inom taxonomi och systematik. Efter Uddman arbetade ett flertal betydelsefulla vetenskapsmän i Åbo, så som Carl Reinhold Sahlberg (1779-1860), som utvecklade samlingarna ytterligare. Sahlberg anses fortfarande vara en av världens mest betydelsefulla insektvetare. Tyvärr förstörde Åbo brand (1827) även en stor del av våra nationella insektssamlingar. Bara några av Sahlbergs insektskåp har överlevt och förvaras nu vid Åbo Universitets Zoologiska museum där de vittnar om Finlands långa historia inom biodiversitetsforskning. Enligt sägnen räddade en grupp studenter deras lärares insektskåp från att sväljas av lågorna.

Nuförtiden äger majoriteten av biodiversitetsforskningen rum vid naturhistoriska museer. Speciellt betydelsefullt för forskningen vid Åbo Universitets Zoologiska museum är att den fokuserar på artgrupper som inte studeras så flitigt på annat håll.

En stor del av våra samlingar härstammar från områden som fortfarande är dåligt utforskade. Samlingarna innehåller tusentals vetenskapliga prover från till exempel Alaska, Amazonas, Seychellerna, Kanadas arktiska områden, Sibirien, Stillahavsöarna, Vietnam och medelhavsområdet. Delar av samlingarna är speciellt betydelsefulla både för utredningen av jordens artrikedom och för studier i evolutions- och bevarandebiologi.

Förutom vårt arbete inom undervisning och forskning så erbjuder vi även mångsidiga tjänster för allmänheten. Hit hör till exempel identifiering av djurprover, och miljöuppfostran och guidning i våra samlingar för barn.

Bekanta dig med utställningen!

Vill du se världens vackraste fjäril eller regnskogens största steklar? Tropikernas speciellaste leddjur finns att se i Åbo Universitets Zoologiska museums utställning. Museets tidigaste samlingar från tidigt 1800-tal kan man beundra i historikutställningen.

Öppettider

Du kan bekanta dig med Zoologiska museets utställningar vardagar kl 8-15.

OBS! Museet är stängt 15.5.-31.7.2024.

Både enskilda personer och grupper är välkomna på besök. Vi ber grupper att ta kontakt i förhand: elainmuseo(at)utu.fi.

Besöksadress: Zoologiska museet, Universitetsbacken, 20100 Åbo. Ingången syns här på kartan.

Personal och kontaktuppgifter

PERSONAL
Saikkonen Kari (professor)
Vaht​era Varpu (universitetsforskare, docent)
Kaunisto Kari (universitetsforskare, docent)
Teräs Anssi (museimästare, Åbo Akademi)

 

FORSKARE
FORTSÄTTNINGSSTUDERANDEN
BESÖKANDE FORSKARE
Clayhills Tom
Elo Riikka
Haarto Antti
Koponen Seppo (emeritus)
Niemelä Pekka (emeritus)
Penttinen Ritva (emerita)​
Winqvist Kaj

 

LABORATORIETEKNIKER

 

KONTAKTUPPGIFTER
Zoologiska museets epost: elainmuseo@utu.fi
Personalens kontaktuppgifter hittas här.