Botaniska museet TUR

Botaniska museet TUR

Botaniska museets grundläggande uppgift är att genom sina samlingar kartlägga artrikedomen av jordens växter, svampar, mossor, lavar och alger. Samtidigt säkerställer vi materialarkivets tillgänglighet och existens för samtida och framtida forskning, och utvidgar det taxonomiska kunnandet i Finland.

Botaniska museets (internationell herbariekod: TUR) samlingar är främst ämnade för vetenskaplig forskning men de används också för t.ex undervisning och beslutsfattanden. Museet är länkat till ett nätverk av museer runtom i världen och det betjänar aktivt forskare på nästan alla kontinenter.

Till exempel skickas våra typexemplar jorden runt för att underlätta identifieringen av prover vid olika biodiversitetsundersökningar. Museet upprätthåller även ett bibliotek som fokuserar på taxonomi, floristik och naturkunskap. Vi utbildar doktorander som blir experter på diverse artgrupper, vi erbjuder identifieringstjänster och vi förvaltar även Åbo Akademis växtsamlingar (herbariekod: TUR-A). Forskare som arbetar vid Botaniska museet har tillgång till moderna laboratorieutrymmen där molekylärsystematisk forskning kan utföras.

Tjänst för identifiering av rötsvampar

Botaniska museet erbjuder en avgiftsbelagd identifikationstjänst för rötsvampar. Innan sändningen av material rekommenderar vi att ni kontaktar Seppo Huhtinen (tel. 0504011849 eller 0405162662) så att vi kan diskutera hur provtagningen utförs och proverna skickas. I samband med att proverna skickas behövs följande information:

  • objektets adress
  • vem som tagit provet
  • vem som skickade provet
  • från vilken konstruktion togs provet
  • när togs provet
  • faktureringsadress
  • FO-nummer (företag)

Priset för analysen är 150 euro (+moms). Det täcker högst fyra prover från samma objekt. För fler än fyra prov så blir priset också högre. Proverna skall skickas luftigt, d.v.s. helst inte i täta MiniGrip påsar om så inte skilt överenskommits. Proverna skall skickas ENDAST med Posten, t.ex. med Postin Perille paket. Proverna skall skickas till följande adress:

Botaniska museet, Biodiversitetsenheten, 20014 Åbo Universitet

Forskningsprojekt

Amazonforskning

Svampatlas

Elämän saari

Åbos växter

Mossforskning

Arkeobotanik

Svamp och lavforskning

Enares flora

Personal och kontaktuppgifter

 

FORTSÄTTNINGSSTUDERANDEN
Keskiniva, Venni

 

FORSKARDOKTORER

 

BESÖKANDE FORSKARE
Kokkonen, Katri
Lempiäinen, Terttu (emerita)
Niemelä, Pekka (emeritus)
Nurmi, Jaakko
Puolasmaa, Arto
Rautiainen, Veli-Pekka (emeritus, Åbo Akademi)
Toivonen, Mika
Vauras, Jukka (emeritus, Åbo Akademi)

Kontaktuppgifter

Botaniska museets epost: kasvimuseo@utu.fi

Personalens kontaktuppgifter finns här.

Instruktioner för forskare

Lån

Lån av exemplar görs till institutioner som äger ett internationellt herbarietecken. Ifall det är tillräckligt för forskningen kan proverna även digitaliseras. I lån som täcks av Nagoyaprotokollet följs de regler som berör materialet och dessa klargörs skilt i låneavtalet.

Ifall lånet innefattar DNA- eller andra destruktiva analyser så skall för dessa ett skilt lov anhållas om. I regel är vårt material tillgängligt för även för sådana studier med vissa undantag såsom typmaterial eller material som täcks av Nagoyaprotokollet eller andra begränsade avtal. För de typexemplar som hör till Vainiosamlingen följer vi speciella regler vad gäller lån.

En stor del av våra prover av tropiska kärlväxterna har behandlats med etanol under insamlingsskedet vilket gör det omöjligt att isolera DNA från dem. Från en del av dessa finns dock skilda vävnadsprover sparade i silikatgel för molekylära studier. Lån av dessa är också möjligt enligt bestämmelse.

Prover som gets ut som lån skall behandlas sakenligt och får inte behandlas med kemiska bekämpningsmedel. Man skall inte skriva på herbariearken eller provkuverten utan istället använda skilda annotationsetiketter. Dessa skall dock ej limmas fast eller fästas på annat sätt.

När lånen returneras ber vi också om kopior av publikationerna där lånen citeras, genbank-koderna för eventuella sekvenser som producerats, och kopior av fotografier som tagits av proverna.

Forskarbesök

Botaniska museets samlingar är tillgängliga för forskare enligt överenskommelse.

Åbo Universitets kampuskarta. Botaniska museet utmärkt i grönt.

Insamling av material till samlingen

Ifall du planerar att samla in material till museets samlingar så tag gärna kontakt med oss innan du påbörjar arbetet. På så vis kan vi försäkra att proverna samlas in på rätt sätt och anländer vid museet i gott identifierbart skick. Observera Nagoya-protokollet och eventuella andra tillstånd när du samlar utomlands.

Observationer av hotade och sällsynta mossor skall (med vissa undantag) bekräftas med prover som skickas in till ett naturhistoriskt museum för identifikation. Instruktioner finns i denna artikel som publicerats i tidningen Lenninsiipi

Svampprover som doneras till museet skall också ha medföljande information om kännetecken för svampen i färskt tillstånd (helst i form av ett fotografi) såsom smak och doft.

Instruktioner för hur man samlar in kärlväxter finns i boken Retkeilykasvio.

Vi hoppas att den som samlar in herbarieprover skickar in deras geografiska information i elektronisk form, helst som en Excel fil som kan sparas direkt i vår databas.

Instruktioner för allmänheten och entusiaster

Botaniska museet har inga offentliga utställningar. På begäran presenterar vi museets verksamhet för grupper. För växtintresserade är Åbo Universitets Botaniska trädgård   i Runsala öppen.

Identifikationstjänster och anmälning av observationer

Vi identifierar mindre material av växter och svampar som samlats in av privatpersoner. Identifiering av större samlingar är avgiftsbelagd och så är även identifieringen av rötsvampar och växtprover från arkeologiska utgrävningar och prover som hittats i båtvrak.

Vi ber att fotografiska växt- och svampobservationer sparas på medborgarobservationssidan laji.fi -kansalaishavaintopalveluun. I Turun kasvit -projektet samlas observationer om regionens växter in genom iNaturalist-tjänsten.

Dessa tjänster erbjuder även hjälp med identifiering.

Donering av herbarier

Botaniska museet tar emot gamla herbariesamlingar. Dessa ansluts inte till våra vetenskapliga samlingar utan personalen utvärderar deras skick och vetenskapliga värde. Från ett gammalt skolherbarium sparas ofta bara några procent av proverna. En dylik samling kan dock var väldigt värdefullt och innehålla viktig information om gamla spannmålssorter eller vattenkvaliteten i någon sjö under en viss

Botaniska museets publikationsserie

Publikationer i botaniska museets egen publikationsserie.

12. ALAVA, R. 2008. Index of collectors whose specimens are part of Edv. Aug. Vainio’s lichen herbarium (TUR-V). – Publications from the Herbarium University of Turku, 12: 1-123.
11. KALLIO, P. 2007. Yläneen kasvisto. – Publications from the Herbarium University of Turku, 11: 1-132.
10. KOSONEN, L., SALO, P., SÖDERHOLM, U. 2005. Fungus flora of Pirkanmaa. – Publications from the Herbarium University of Turku, 10: 1-64.
9. ALAVA, R., LAINE, U., HUHTINEN, S. 2004. Edvard August Vainio’s travels to Finnish and Russelian Karelia and to Finnish Lapland. – Publications from the Herbarium University of Turku, 9: 1-62.
8. STENROOS, S. (ed.) 2003. Toimintakertomus 2000 – 2002 : Kasvimuseo, Turun yliopiston biodiversiteettiyksikkö. – Publications from the Herbarium University of Turku, 8: 1-42.
7. STENROOS, S. (ed.) 2000. Toimintakertomus 1998 – 1999 : Kasvimuseo, Turun yliopiston biodiversiteettiyksikkö. – Publications from the Herbarium University of Turku, 7: 1-39.
6. STENROOS, S. (ed.) 1998. Toimintakertomus 1997 : Kasvimuseo, Turun yliopiston biodiversiteettiyksikkö. – Publications from the Herbarium University of Turku, 6: 1-31.
5. STENROOS, S. (ed.) 1997. Toimintakertomus 1996 : Kasvimuseo, Turun yliopiston biodiversiteettiyksikkö. – Publications from the Herbarium University of Turku, 5: 1-32.
4. HUHTINEN, S. (ed.) 1996. Toimintakertomus 1995 : Kasvimuseo, Turun yliopiston biodiversiteettiyksikkö. – Publications from the Herbarium University of Turku, 4: 1-44.
3. RUOKOLAINEN, K., PUHAKKA, M. (eds.) 1991. Abstracts from the Symposium on Nordic botanical research in the Neotropics in Turku 19.-21. August 1991. – Publications from the Herbarium University of Turku, 3: 1-31.
2. ALAVA, R. 1988. Edvard August Vainio’s types in TUR-V and other herbaria. – Publications from the Herbarium University of Turku, 2: 1-511.
1. ALAVA, R. 1986. Edvard August Vainio’s journey to Brazil in 1885 and his Lichenes Brasiliensis Exsiccati. – Publications from the Herbarium University of Turku, 1: 1-174.