Vainios lavsamlingar (TUR-V)

Vainios lavsamling hör till världens viktigaste lavsamlingar och är även internationellt sett vår kändaste samling.Den innehåller 35 000 exemplar från olika delar av världen (bl.a. Brasilien, Filippinerna, Antarktis, Zimbabwe, Angola, Madagaskar, Thailand, Karibien). Vad som gör den speciellt värdefull är att den innehåller tusentals typexemplar. Det vill säga exemplar som artbeskrivningarna är baserade på. Om man inte har tillgång till dessa exemplar går det inte att göra framsteg inom taxonomisk forskning. Av denna orsak lånar vi regelbundet ut Vainios exemplar till forskare inom taxonomi och systematik runtom i världen.