Botaniska museets samlingar (TUR)

Botaniska museet fick sin början år 1919 när Åbo Finska Universitetssällskap köpte Edward August Vainios samling av lavar. Museiverksamheten kom igång 1922 när samlingarna flyttades från Helsingfors till Åbo och katalogiseringen kunde börja. Vainio anställdes samtidigt till att sköta om samlingarna.

Samlingarna innefattar för tillfället over en miljon exemplar: varav ca 610 000 kärlväxter, 205 000 svampar, 125 000 mossor, 77 000 lavar, 15 500 makrofossil, och 6500 alger. Vi förvaltar även Åbo Akademis samlingar (TUR-A) som utgör ca en fjärdedel av våra totalt 1,1 miljoner exemplar. Dessutom förvaltar vi några specialsamlingar såsom Östra Finlands universitets svampsamling (JOE) och Rainar Hakulinens lavsamling.

Största delev av våra samlingar är insamlade i Egentliga Finland, Enare träsk, Västra Lappland och Amazonområdet. Men vi har även samlingar från andra delar av världen och t.ex. samlingarna från Iran är omfattande.

Av våra äldre samlingar har vi material insamlat av bl.a. följande personer: A.V. Auer, A.C. Batista, O. Fortelius, A.W. Gadolin, P. Kallio, L.E. Kari, I. Kause, U. Laine, Th. Lange, A. Lindfors, E. Lönnrot, Y. Mäkinen, J. Montell, H. Såltin och A. Vaarama.

Nuförtiden utvidgas samlingarna både genom donationer och museets egna forskningsverksamhet. Snabbast växer samlingarna från Amazonområdet, av tropiska mossor och nordiska svampar.